PREVIOUS EDITIONS

gender in journalism

gènere en el periodisme

género en el periodismo

renovar el llenguatge // feminitzar la comunicació // proposar nous paradigmes

exercir un periodisme que ens faci comprendre una nova realitat.

:

DOCUMENTS EDICIONS ANTERIORS

La Xarxa Internacional de Dones Periodistes i Comunicadores de Catalunya (XIDPIC.CAT) forma part de la Xarxa Internacional de Periodistes amb Visió de Gènere (RIPVG, inicials en castellà) des de la seva fundació a la tardor de l'any 2005 a Morelia (Michoacan. Mèxic), de la Xarxa estatal ( l'estiu del mateix any a Madrid), de la Xarxa Mediterrània el 2007 a Barcelona ( també en el seu inici el 1995 a Barcelona) i acaba de fundar aquests dies l'Europea dins GAMAG (The Global Alliance for Media and Gender) a Ginebra, d'acord amb una trobada prèvia a Nova York pel +20 Beijing.

La coordinació internacional de la RIPVG ens va demanar d'organitzar a Barcelona la VI Trobada Internacional de la RIPVG. Tot i tocar el novembre de 2015, hem preferit convocar-la per la primavera 2016, concretament els dies 15, 16 i 17 d'abril 2016.

Anteriors Trobades Internacionals:

2005: Morelia (Michoacan. Mèxic)

2007: Oviedo (Asturies. Espanya)

2009: Bogotà (Colombia)

2011: Fes (Marroc)

2013: Mèrida ( Yucatán. Mèxic)

Com s'ha fet en altres ocasions, aprofitarem per fer reunions preparatòries de la Xarxa Europea i de la Mediterrània. Seran els dies 14 i 15 matí, a fi que el 15 a la tarda ens puguem ajuntar totes i tots.

La Red Internacional de Mujeres Periodistas y Comunicadoras de Cataluña (XIDPIC.CAT) forma parte de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género (RIPVG, iniciales en castellano) desde su fundación en otoño del año 2005 en Morelia (Michoacan. México), de la Red estatal (el verano del mismo año en Madrid), de la Red Mediterránea en el 2007 en Barcelona ( también en su inicio en 1995 en Barcelona) y acaba de fundar estos días la Europea dentro de GAMAG (The Global Alliance for Medía and Gender) en Ginebra, de acuerdo con un encuentro previo en Nueva York por el +20 Beijing.

La coordinación internacional de la RIPVG nos pidió organizar en Barcelona el VI Encuentro Internacional de la RIPVG. A pesar de tocar en noviembre de 2015, hemos preferido convocarla para la primavera de 2016, concretamente los días 15, 16 y 17 de abril de este año.

Anteriores Encuentros Internacionales:

2005: Morelia (Michoacan. México)

2007: Oviedo (Asturies. España)

2009: Bogotá (Colombia)

2011: Hendido (Marruecos)

2013: Mérida ( Yucatán. México)

Como se ha hecho en otras ocasiones, aprovecharemos para realizar reuniones preparatorias de la Red Europea y del Mediterráneo. Serán las mañanas del 14 y 15, a fin de que el 15 por la tarde nos podamos juntar todas y todos.

The Women Journalist and communicators International Network of Catalonia (XIDPIC.CAT) is part of the International Network of Journalists with Gender Vision (RIPVG, initials in spanish) from their foundation in fall of the year 2005 in Morelia (Michoacan. Mexico), of the Red Estatal (the summer of the same year in Madrid), of the Mediterranean Network in the 2007 in Barcelona (also in the their beginning in 1995 in Barcelona) and has just founded these days the European in GAMAG (The Global Alliance for Medía and Gender) in Geneva, according to a meeting prior to New York for the Beijing +20.

The international coordination of the RIPVG asked us to organize the VI International Meeting of the RIPVG in Barcelona. Despite touching in November 2015, we have preferred calling it for the spring 2016, precisely on the 15th, 16 and 17 of April 20016.

Previous International meetings:

2005: Morelia (Michoacan. México)

2007: Oviedo (Asturias. España)

2009: Bogotá (Colombia)

2011: Fes (Marruecos)

2013: Mérida ( Yucatán. México)

As it has been made on other occasions, we will make use to do preparatory meetings of the European Network and Mediterranean. They will be on the 14th and 15th a morning, so that on 15 in the afternoon we can join all of us.

Copyright @ All Rights Reserved - perPetua produccions