เกมและกีฬา

Call of Duty: Warzone ยืนยัน Nerf Rebirth Island Radar Jammers

ค่อนข้างหายากสำหรับผู้พัฒนา Call of Duty: Warzone ที่จะแจ้งให้ชุมชนทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น เป็นไปได้ว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะชุมชน Call of Duty: Warzone มีข้อเสนอแนะจำนวนมาก ไม่สามารถแก้ไขได้ทั้งหมด หรืออาจเป็นแค่นักพัฒนาซอฟต์แวร์ไม่ต้องการให้ผู้เล่น เกม Call of Duty: Warzone เข้าใจผิดเกี่ยวกับแผนในอนาคต ในส่วนของ Radar Jammers และ Rebirth

Read More